Kollégiumunk története

Kollégiumunk, mint a főváros legnagyobb kollégiuma több mint 50 éves múltra tekint vissza. Az intézmény jogelődje a 45. sz. Szakmunkás otthon 1964-ben létesült.

Abban az évben indult egy 15 éves lakásépítési program, amelyben 1,5 millió lakás felépítését tervezték. Ezt a hatalmas programot szakmunkásokkal lehetett megvalósítani, viszont a fővárosi gyerekforrás ezt az igényt nem tudta kielégíteni. Így jöttek létre a szakmunkásképző intézmények: az (36) Ybl építőipari, (31) Arany János műszaki szakiskolák, és a vidéki diákok elszállásolására létrejött a 45. sz. kollégium a Bartók Béla úton (akkor számozták az oktatási intézményeket). Két épületben 8 ágyas szobákban 1300 tanuló került elhelyezésre. Első igazgatója Csüdör Sándor volt. Az intézmény fenntartására biztosított keret szűkös volt, a szolgáltatás színvonala alacsony volt, havonta egyszer volt ágyneműcsere, az alumínium étkezőeszközök, kanál, villa lánccal az asztalra volt rögzítve. 1973-ban a Tanácstörvény áttörést hozott, a főváros vette át az épületek üzemeltetését, az igazgató Sádt Ede lett, és a főváros 8 millió forintot adott felújításra, korszerűsítésre (2 db Tv is volt). A tanulói létszám 1600 főre nőtt, így 1976 nyarán a kollégium a Mogyoródi úti térségbe költözött öt épületbe (M-19, M-21, T-22, T-24, Zöld épület, ma Wesselényi Szki). Ezek az épületek 1953-57 között épültek, az olimpia rendezvényeire, az olimpiai falu részeként. Végül az 1960-as Nyári olimpiát Róma rendezhette. 1954-től ezek az épületek munkásszállások voltak, valamint katonaszállás. Tanulók létszáma 1650 fő, és 60 fős tantestület volt.1980-as évek közepén építették az éttermet és a hő központot. Túl nagy volt az intézet, így 1986-89 között önállósították a Varga Katalin (T-24) és Czóbel Ernő, későbbi nevén Gárdonyi Géza (T-22) kollégiumokat, a Zöld épület megszűnt, mint kollégium, az épületbe a mostani Wesselényi Műszaki Szakközépiskola költözött. A Kós Károly kollégium két épülettel (M-19, M-21) önálló gazdasági intézet lett. Kós Károly nevét a kollégium 1989-vette fel, mivel abban az időben építőipari szakmunkás tanulók voltak a kollégiumban, és Kós Károly az erdélyi és magyarországi építészet kiemelkedő alakja volt.

A kollégiumban több mint 800 tanuló került elhelyezésre akkoriban 6 ágyas szobákban, kivétel ez alól az M-21-es épület I. emelete, ahol 4 ágyas szobákat alakítottak ki. A szobákban emeletes vaságyak voltak, kis létrával ellátva, így szintenként kb.150-170 tanuló lakott. Később a 90 évek elején az M-21-es épületben 4 ágyas szobákat alakítottak ki, kicserélték a bútorzatot, felújították a fürdőket, mosdókat, és az M-19-es épületben is fa ágyak kerültek a szobákba. Az étkezés kötelező volt, így minden este sorban lementek a tanulók az étterembe, és ott vették át a nevelőtanároktól az étkezési jegyeket, ami ellenében megkapták a vacsorát. Szintenként volt egy TV-szoba, mosókonyha mosógéppel, centrifugával, és egy étkező ételmelegítési lehetőséggel. Mindkét épületben volt egy nagy könyvtár, ahol a tanulmányokhoz szükséges szakkönyvek, szépirodalmi művek gazdag választéka várta a tanulókat (10.000 kötet). Minden csoportnak külön tanulószoba állt a rendelkezésére a tanulmányi munkához. Közel 40 fős tantestület segíti a tanulókat, korrepetálásokat, szakköröket szervezve ekkor. A kilencvenes évek elején kialakították az M-19-es épületben az akkor nagyon modernnek mondható számítógéptermet, majd később az M-21-es épületben is. Az intézménynek volt 2 autóbusza, melyekkel a tanulók évente 2 alkalommal ingyen tanulmányi kiránduláson vehettek részt a kollégisták. Műsorok, programok rendezésére az M-19-es épület földszintjén található a színházterem.

Sádt Ede igazgató nyugdíjba vonulása utáni átmeneti időszakban Hrubi Gábor, majd Tarnai Katalin megbízott igazgató vezették a kollégiumot. 2012 – ben a főváros úgy döntött, hogy összevonja a térség kollégiumait, így jött létre a Várna Térségi Középiskolai Kollégium 4 épülettel, Virágh Krisztina igazgatónő vezetésével. A Várna Térségi Középiskolai Kollégium három kollégium – a Gárdonyi Géza Kollégium, a Kós Károly Kollégium, valamint a Varga Katalin Középiskolai Kollégium – megszűnését követően, azok jogutódaként jött létre 2012. augusztus 1. napján.

2012. december 30. napjától elnevezése Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégiumra (BEKK) változott. 2014-től a T-22-ben a Deák Ferenc Kollégium működik, így jelenleg a BEKK-hez három épület tartozik, ahol összesen 607 diák kaphat elhelyezést.

Minden intézmény életéhez hozzátartozik a hagyományápolás, hiszen a hagyományok összekötik a múltat a jelennel. Az ötven év során kollégiumunkban nagyon sok, színes és gazdag tevékenység, program rendezvény volt, amelyek közül egyesek feledésbe merültek, de aktualitásuk miatt újabb és újabb programok kerülnek megrendezésre. A teljesség igénye nélkül megemlítek egy pár rendezvényt, programot, mely hagyományosnak mondható, hozzátartozik kollégiumunk életéhez:

 • október 6, október 23, március 15-ei ünnepségek
 • Karácsonyi ünnepség
 • K – faktor, zenés műsorok
 • vers és prózamondó verseny
 • EU földrajza vetélkedő
 • Történelmi vetélkedő
 • Kollégiumi napok, sport rendezvények, versenyek
 • Egészségnapok rendezvényei
 • Témahét előadásai, rendezvényei
 • Pedagógusnapi ünnepség
 • Kollégiumi újság szerkesztése
 • Kirándulások, színházlátogatás

                                                                                              Szabó Judit

tanárnő