BEKK

Ki lehet BEKK-es?

Elsősorban azoknak a fiataloknak a jelentkezését várjuk, akik középiskolai tanulmányaikat a fővárosban folytatják, és kollégiumi lakhatásra van szükségük ahhoz, hogy a tanulmányaikat teljesíthessék. Fontos szempont a tanulás, hiszen minden diáknak ez az elsődleges feladata! Diákjaink sokféle képzésben vesznek részt, vannak közöttük sportolók (labdarúgók, birkózók, kézilabdázók, jéghokisok, focisták, stb.), zenészek, színi tanodások, grafikusok, hangtechnikusok, stb.. A diákok mindennapjaik nagy részét a kollégium falai között töltik, ezért fontos szempont a nevelés is. Nem titkolt célunk, hogy a ránk bízott fiatalok igényes, nyitott, és érzékeny emberekké váljanak, legyen igényük a tanulásra, hiszen a ma megszerzett tudás holnap már nem elég. A fiatalok a szabadidő hasznos eltöltésére a legkülönbözőbb szakkörökön vehetnek részt, valamint sokszínű kulturális lehetőségekből is választhatnak, mint például színházlátogatás, különböző zenei programok, kollégiumok közötti sportversenyek, stb.

Résztvevői vagyunk a fővárosi kollégiumok által meghirdetett versenyeknek, és sportvetélkedőknek. A kollégium életében a diákokat képviselő Diákönkormányzatnak markáns szerepe van.

Kollégiumunk hétvégéken is nyitva tart.

A szabad iskolaválasztás mellett a szabad kollégiumválasztás joga is mindenkit megillet.

Ki kérhet térítésmentes kollégiumi elhelyezést?

 1. Aki – a hatályos jogszabályok alapján – nappali rendszerű, középfokú iskolai oktatásban térítésmentes tanulói jogviszonnyal rendelkezik.
 2. Életkorát tekintve: középiskola és szakiskola esetén 25. életév alatti diákok, (speciális feltételek megléte esetén, igazolással a korhatár meghosszabbítható).
 3. Vidéki vagy határon túli állandó bejelentett lakhellyel rendelkezik.
 4. Sajátos nevelési igényű tanuló.

Ki kérhet még kollégiumi elhelyezést havi térítési díj fejében?

Aki felsőfokú tanulmányokat folytat, vagy a szakmai képzést nem államilag támogatott formában, de iskolarendszerű képzésben (térítési díj / tandíj fizetése mellett) teljesíti, és aktív hallgatói / tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Szintén feltétel a vidéki, vagy határon túli állandó bejelentett lakcím.

A térítési díjról:

– szakmai képzésben résztvevő diákok számára egyéni elbírálás alapján kerül meghatározásra a havi térítési díj. Díjkedvezmény megállapítása kérhető a tanulmányi eredmény alapján, illetve szociális alapon is. A feltételekről bővebb tájékoztatást a titkárság nyújt.

– felsőfokú tanulmányok folytatása esetén érdeklődjön a titkárságon.

(Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!)

A kollégiumi felvétel folyamata:

 1. Jelentkezés – folyamatosan, egész tanévben lehet jelentkezni kollégiumunkba: letölthető és online is kitölthető a Jelentkezési lap és mellékletei (levélben, e-mailben, vagy személyesen lehet a kollégium titkárságára eljuttatni).
 2. A jelentkezéshez csatolni kell az adott tanévre szóló tanulói jogviszonyról és nappali rendszerű – térítésmentes vagy fizetős – képzésről az adott oktatási intézménytől származó igazolást. Az igazolások leadhatóak a beköltözéskor is, de hiányában nem jöhet létre a kollégiumi jogviszony.
 3. Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók jelentkezése esetén csatolni szükséges az aktuális tanévre érvényes szakértői véleményt, amelyben szerepelnie kell a Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégiumnak, mint kijelölt intézménynek.
 4. Minden jelentkező e-mailben, vagy levélben kap visszajelzést a felvételről.

A költségtérítéses diákokat leghamarabb szeptember első hetében áll módunkban a felvételről értesíteni, a későbbiekben pedig az adatok beérkezése után – rövid elbírálási időt követően – kapnak tájékoztatást.

 1. Étkezési lehetőség:

A kollégium tanulói naponta ötszöri étkezést igényelhetnek. Megrendeléséhez kérem, töltse le az étkezés megrendeléséhez szükséges nyomtatványokat, és juttassa el azt az etkezes.bekk@gmail com-ra.

Az étkezési díj kedvezmény igénybe vehető:

 • rendszeres gyermekvédelmi támogatás igazolásával (csatolja a jelentkezéséhez lakóhelyének önkormányzati jegyzőjétől érvényes határozatot!)
 • 3 vagy többgyermekes családok számára, ahol a gyermekek nappali rendszerű képzésben tanulnak (csatolni szükséges ennek igazolására: a Magyar Államkincstár határozatát)
 • tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló esetén (orvosi szakvélemény, ill. szakértői bizottság által kiállított határozat alapján)

Amennyiben a tanuló betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja a kollégiumi férőhelyét elfoglalni, előzetesen várjuk ezzel kapcsolatosan a jelzését, mert a férőhelyet előzetes egyeztetés hiányában maximum egy hétig áll módunkban fenntartani.

A beköltözés napján étkezést nem tudunk biztosítani!

6. Mit hozzon magával a tanuló beköltözéskor?

– Tisztálkodó szereket, a szükséges és esetleg rendszeresen szedett gyógyszereket (fájdalom- és lázcsillapítót mindenképp).

– Az étkezéshez szükséges eszközöket (tányér, lábas, pohár, evőeszközök, ételtároló doboz, konyharuha stb.).

– Szülői engedélyt, a látogatható rokonok/ismerősök nevével, címével, telefonszámával.

Két darab igazolványképet.

Az első havi étkezési díj befizetésére elegendő pénzt.

Ünnepi alkalmakhoz illő öltözéket.

– Saját ágynemű kizárólag szakorvosi engedéllyel használható!

Laptop és más elektronikai eszköz csak saját felelősségre hozható be az intézménybe, melynek behozatalához előzetes igazgatói engedély szükséges!

7. Mit ne hozzon magával a diák:

 • hajszárítót, hajvasalót és vasalót – biztosítunk diákjaink számára

Bízunk abban, hogy hamarosan kollégistáink közt köszönthetjük!

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

A BEKK nevelőtestülete és vezetése